Nieuws
Voorzitter gezocht
27-09-2018
Wij zoeken een VOORZITTER die STEVIG staat en VERBINDEND werkt  Een...
VACATURE...
03-09-2018
We zoeken een Woonbegeleider m/v    In verband met uitbreiding zoeken...
VERBOUWING afgerond
15-08-2016
Negen maanden na de aankoop van de woning is de verbouwing en de inrichting van de...
BOUWTEKENINGEN...
31-03-2015
Wij hebben ter informatie de bouwtekeningen op de website geplaatst.Op deze pagina kunt u...

DE ORGANISATIE VAN STBG

De Stichting is 21 februari 2012 (21.02.2012) opgericht en treedt op als regisseur van de zorg namens de bewoners. De Stichting wordt bestuurd door deskundige bestuurders. We zoeken nog een “onafhankelijk” voorzitter, die goed thuis is in de zorg voor onze doelgroep. 

Met de bewoners wordt een samenwerkingsovereenkomst gesloten in combinatie met een huurovereenkomst voor het appartement. 

Namens de bewoners vormen ouders of verwanten de Stichtingsraad, die het bestuur aanstelt en fungeert als een raad van toezicht. De ouders en verwanten hebben hiermee een doorslaggevende invloed, zonder dat zij veel tijd en energie in uitvoerende en voorbereidende taken hoeven te investeren. Zij kunnen zich richten op de kwaliteit van het geheel van wonen en zorg en op de eigen samenwerking in de driehoek “ouders/verwanten – bewoners – begeleiders”. 

De initiatiefnemers zijn aangesloten bij het Landelijk Steunpunt Wonen, Per Saldo en de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Bij deze organisaties wordt expertise afgenomen op het gebied van woonzorg voor mensen met autisme, vormgeven van eigen regie en de organisatie en financiering van de zorg.

Er wordt in netwerkverband aansluiting gezocht bij andere kleinschalige initiatieven in de regio om mogelijkheden voor synergie in ondersteunende functies te onderzoeken. 

De woning is eigendom van de Stichting en is op dit moment deels gefinancierd door ouders en verwanten van de deelnemers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de fiscale aftrek voor giften aan ANBI instellingen, waardoor dit financieel beter rendeert dan een spaarrekening.

De begeleiding van de bewoners wordt volledig gerealiseerd met PGB’s. De huidige maatregelen waarborgen het recht op eigen regie en behoud van PGB voor de bewoners voor de lange termijn. 

Om op deze kleine schaal een sluitende exploitatie te kunnen realiseren, komen de medewerkers in dienst bij de individuele bewoners op basis van PGB's en in sommige gevallen voor een beperkt deel bij de Stichting. De Stichting faciliteert de bewoners bij het werkgeverschap voor de medewerkers en de organisatie van de zorg.

De methodische en inhoudelijke (zorg)ondersteuning wordt ingehuurd, dan wel gekoppeld aan een professionele organisatie die onze visie en waarden deelt en vernieuwend werkt. Dit om continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen. In dit verband wordt samengewerkt met Stichting "de Kleren van de Keizer". De ondersteuning van een orthopedagoog wordt geleverd door Vanboeijen.

Er wordt gebruik gemaakt van de dienstverlening van de SVB voor de loonadministratie en de ziekteverzuimbegeleiding. De medewerkers krijgen bij de bewoners waar zij voor werken (na de proeftijd) een PGB-zorgovereenkomst voor onbepaalde tijd, of op verzoek een zorgovereenkomst voor ZZP'ers.

De ouders, verwanten en bewoners zijn betrokken bij de selectie van de medewerkers. 

Er wordt veel aandacht besteed aan teamontwikkeling, aan persoonlijke ontwikkeling en aan afstemming en overleg tussen ouders,verwanten en begeleiders. Hierbij staat de verbinding tussen de betrokkenen centraal.