Nieuws
Voorzitter gezocht
18-07-2017
Wij zoeken een VOORZITTER die STEVIG staat en VERBINDEND werkt  Een...
BEWONER GEZOCHT
31-05-2017
STBG zoekt nog een bewoner voor de kleinschalige cooperatieve woongroep...
VACATURE...
11-05-2017
Binnenkort verwachten wij weer een vacature te stellen i.v.m. de komst van nieuwe...
VERBOUWING afgerond
15-08-2016
Negen maanden na de aankoop van de woning is de verbouwing en de inrichting van de...
DE INRICHTING...
10-02-2016
De afgelopen weken heeft de schilder het belangrijkste werk beneden en op de overloop...
Het opknappen van...
01-12-2015
Inmiddels zijn de gemeenschappelijke ruimtes gestript en gereed om geschilderd te worden....
EERSTE FASE GEREED...
26-10-2015
Deze week wordt het appartement van Jenne opgeleverd. De aannemer is al klaar, de...
verbouwing gestart
09-09-2015
Op 1 september is de overdrachtsakte voor de woning bij de notaris gepasseerd. We zijn nu...
AANKOOP WONING...
01-07-2015
Onlangs hebben we de getekende koopovereenkomst ontvangen voor de woning aan de...
BOUWTEKENINGEN...
31-03-2015
Wij hebben ter informatie de bouwtekeningen op de website geplaatst.Op deze pagina kunt u...

DE ORGANISATIE VAN STBG

De Stichting is 21 februari 2012 (21.02.2012) opgericht en treedt op als regisseur en opdrachtgever namens de bewoners. De Stichting wordt bestuurd door deskundige bestuurders. Voordat de woning geopend wordt, zal voorzien worden in een “onafhankelijk” voorzitter. 

Namens de bewoners vormen ouders of verwanten de Stichtingsraad, die het bestuur aanstelt en fungeert als een raad van toezicht. De ouders en verwanten hebben hiermee een doorslaggevende invloed, zonder dat zij veel tijd en energie in uitvoerende en voorbereidende taken hoeven te investeren. Zij kunnen zich richten op de kwaliteit van de zorg en samenwerking in de driehoek “ouders – bewoners – begeleiders”. 

De initiatiefnemers zijn aangesloten bij het Landelijk Steunpunt Wonen, Per Saldo, naar Keuze en de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Bij deze organisaties wordt expertise afgenomen op het gebied van woonzorg voor mensen met autisme, vormgeven van eigen regie en de organisatie en financiering van de zorg. Voor de uitvoering wordt samenwerking gezocht met een professionele en innovatieve dienstverlener in de regio op het gebied van kleinschaligheid in wonen, organisatie en zorg. In dit verband wordt samengewerkt met Stichting Phusis (Assen). Er wordt in netwerkverband aansluiting gezocht bij andere kleinschalige initiatieven in de regio om mogelijkheden voor synergie in ondersteunende functies te onderzoeken. 

De woning wordt ontwikkeld onder regie van de Stichting. Inmiddels heeft de Stichting een woning kunnen aankopen met een financieringsmodel waarmee een financiele buffer voor de langere termijn wordt gecreeerd.

De begeleiding van de bewoners wordt volledig gerealiseerd met PGB’s. De huidige Wlz maatregelen waarborgen het recht op eigen regie en behoud van PGB voor de bewoners voor de lange termijn. 

De methodische en inhoudelijke (zorg)ondersteuning wordt ingehuurd, dan wel gekoppeld aan een professionele organisatie die onze visie en waarden deelt en vernieuwend werkt. Dit om continuïteit en kwaliteit van zorg te waarborgen. In dit verband wordt o.a. samengewerkt met Vanboeijen.

De medewerkers komen in dienst bij de individuele bewoners op basis van PGB's en voor een beperkt deel bij de Stichting. De Stichting waarborgt de rechtspositie en de kwaliteit van werkgeverschap voor de medewerkers en regelt de ondersteuning.  De leidinggevende werkt ook mee als begeleider en is volledig werkzaam bij onze woongroep.  Er wordt gebruik gemaakt van de dienstverlening van de SVB voor de loonadministratie en de ziekteverzuimbegeleiding. De medewerkers krijgen bij de bewoners waar zij voor werken een arbeidsovereenkomst met een vast dienstverband voor 3 dagen of minder per week.

De ouders, verwanten en bewoners zijn betrokken bij de selectie van de medewerkers. 

Er wordt veel aandacht besteed aan teamontwikkeling, aan persoonlijke ontwikkeling en aan afstemming en overleg tussen ouders,verwanten en begeleiders. Hierbij staat de verbinding tussen de betrokkenen centraal.

Er is een Vriendenstichting opgericht die als doel heeft de woongroep te ondersteunen en de netwerken van vrienden en betrokkenen verder te ontwikkelen en versterken: de “Stichting Vrienden van Bijzonder en toch Gewoon”. Het bestuur van deze Stichting wordt in meerderheid gevormd door vertegenwoordigers van de bewoners, naast enkele vrienden met een professionele achtergrond.