Nieuws
Voorzitter gezocht
27-09-2018
Wij zoeken een VOORZITTER die STEVIG staat en VERBINDEND werkt  Een...
VACATURE...
03-09-2018
We zoeken een Woonbegeleider m/v    In verband met uitbreiding zoeken...
VERBOUWING afgerond
15-08-2016
Negen maanden na de aankoop van de woning is de verbouwing en de inrichting van de...
BOUWTEKENINGEN...
31-03-2015
Wij hebben ter informatie de bouwtekeningen op de website geplaatst.Op deze pagina kunt u...

IEDER MENS IS UNIEK EN LEVERT EEN WAARDEVOLLE BIJDRAGE AAN HET GEHEEL

Net als iedereen hebben mensen met ASS en een verstandelijke beperking behoefte aan een waardevol leven, waarin ze hun ervaringen kunnen opdoen, zich kunnen ontwikkelen naar hun mogelijkheden, participeren in de samenleving en betekenis hebben voor andere mensen. Een leven, waarin zij zichzelf kunnen en mogen zijn en waarin zij gewaardeerd worden. Zij hebben hiervoor specifieke voorwaarden nodig. Hierin zijn ze anders dan anderen en worden ze vaak niet of onvoldoende begrepen. Kort samengevat: ze zijn Bijzonder en toch Gewoon”.

Wij willen een woonsituatie creëren die veilig, warm en overzichtelijk voor hen is en waarin de bewoners helemaal zichzelf kunnen zijn. Een situatie die hen voldoende ritme, richting en begrenzing geeft om een gezond en betekenisvol leven te leiden. En waar mogelijk voldoende energie en aandacht om iets met en aan elkaar te ervaren in het samen wonen. Een basis ook om buitenshuis betekenisvolle activiteiten te ontplooien en in ontwikkeling te blijven.

Zo gewoon mogelijk leven en ontwikkelen, uitgaande van ieders mogelijkheden en met voldoende persoonlijke aandacht, ondersteuning en erkenning, zodat ieders kwaliteiten tot bloei komen. 

Een geschikte woning vormt hiervoor een basisvoorwaarde. Maar uiteindelijk gaat het om de mensen die om de bewoners heen staan. 

De begeleiding die we willen realiseren voor onze bewoners onderscheid zich, naast de specifieke gerichtheid op mensen met autisme, door: 

  • De persoonlijke betrokkenheid bij de bewoners en de aandacht voor hun mogelijkheden tot zelfbeschikking en ontwikkeling
  • Een klein en stabiel team van vaste begeleiders
  • Het partnerschap met ouders en/of directe verwanten en vrienden van de bewoners
  • De kwaliteit van de fijngevoelige afstemming op de bewoners
  • De aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling en het bewustzijn van de begeleiders  

Wij willen een kring van mensen om de bewoners heen creëren die een echte verbinding met hen hebben; die persoonlijk betrokken bij hen zijn; die zich fijngevoelig op hen kunnen afstemmen. Mensen die bereid zijn om naar zichzelf te kijken en zich te ontwikkelen en die de kwaliteiten van de bewoners herkennen en erkennen. Een kring van mensen die zich ook bij elkaar betrokken voelen en daarmee een solide en toekomstbestendige basis vormen voor het wel en wee van de bewoners.

Deze kring zien wij als volgt:

  • Verwanten of vertegenwoordigers, die mentor of bewindvoerder zijn van de bewoners en namens hen de regie voeren en de raad van toezicht vormen van de stichting.
  • Verwanten en vrienden die een persoonlijke relatie hebben met een van de bewoners.
  • Het team dat de begeleiding van de bewoners op de woning en in de vrije tijd verzorgt.
  • Begeleiders van dagbesteding of werkprojecten, waar de bewoners overdag hun werkzaamheden verrichten.
  • Buren of buurtbewoners die betrokken zijn bij het woonproject en zich in willen zetten voor de gemeenschappelijke doelen.