Nieuws
Voorzitter gezocht
18-07-2017
Wij zoeken een VOORZITTER die STEVIG staat en VERBINDEND werkt  Een...
BEWONER GEZOCHT
31-05-2017
STBG zoekt nog een bewoner voor de kleinschalige cooperatieve woongroep...
VACATURE...
11-05-2017
Binnenkort verwachten wij weer een vacature te stellen i.v.m. de komst van nieuwe...
VERBOUWING afgerond
15-08-2016
Negen maanden na de aankoop van de woning is de verbouwing en de inrichting van de...
DE INRICHTING...
10-02-2016
De afgelopen weken heeft de schilder het belangrijkste werk beneden en op de overloop...
Het opknappen van...
01-12-2015
Inmiddels zijn de gemeenschappelijke ruimtes gestript en gereed om geschilderd te worden....
EERSTE FASE GEREED...
26-10-2015
Deze week wordt het appartement van Jenne opgeleverd. De aannemer is al klaar, de...
verbouwing gestart
09-09-2015
Op 1 september is de overdrachtsakte voor de woning bij de notaris gepasseerd. We zijn nu...
AANKOOP WONING...
01-07-2015
Onlangs hebben we de getekende koopovereenkomst ontvangen voor de woning aan de...
BOUWTEKENINGEN...
31-03-2015
Wij hebben ter informatie de bouwtekeningen op de website geplaatst.Op deze pagina kunt u...

BEWONER GEZOCHT

STBG zoekt nog een bewoner voor de kleinschalige cooperatieve woongroep op basis van PGB's voor mensen met ASS en een verstandelijke beperking in Assen (zie www.stbg.nl). 

De woongroep is opgericht voor jonge mensen met ASS en een verstandelijke beperking in de leeftijd van 20 tot circa 35 jaar met een indicatie op het nivo van ZZP VG 7 en eventueel extra zorgzwaarte. Mensen met een bijzondere zorgvraag, die moeilijk verstaanbaar zijn (er zit veel meer in dan -voor anderen begrijpelijk- naar buiten komt) en hoogsensitief (ze vangen veel signalen en informatie op, maar raken ook gauw overprikkeld).  Mensen die veelal niet goed uit de verf komen en die veel onbegrip in hun leven hebben meegemaakt. 

Onze woning is gelegen aan de Sparrenlaan 22-24 te Assen, een prachtige locatie in een rustige wijk met veel eigen grond, aan de rand van het Asser bos en op loop/fietsafstand van het centrum. In de woning zijn 4 appartementen en gemeenschappelijke ruimtes.  

We zoeken ouders of verwanten van deze mensen, die mede gestalte willen geven aan een kleine, veilige en warme woonsetting, waar de bewoners in voldoende mate binnen hun grenzen kunnen genieten en waar aandacht is voor hun persoonlijkheid en ontwikkeling.

De woongroep is opgezet voor 4 bewoners. Inmiddels zijn we opgestart met 2 bewoners en 1 op 1 begeleiding. Nu de verbouwing gereed is, kan een derde bewoner toetreden en wordt bezien of de omvang van de begeleiding moet worden aangepast. Als de drie bewoners en hun begeleiders goed op elkaar zijn ingespeeld, kan een vierde bewoner toetreden.  

De woning en de zorg worden levensloopbestendig ingericht, zodat bewoners in principe hun hele verdere leven in deze woongroep kunnen verblijven. 

De initiatiefnemers zijn Leo en Ria Gerrebrands, ouders van een zoon met ASS. Zij hebben ervaring in het opzetten van een particulier wooninitiatief, de bestuurlijke inrichting en de organisatie van de zorg. Inmiddels hebben Jan en Lize Buist zich bij het initiatief aangesloten, eveneens ouders van een zoon met ASS en ook zij hebben ervaring met het opzetten en besturen van een particulier wooninitiatief.

Leo en Ria: "Onze zoon Jaap is 28 jaar en heeft ASS en een verstandelijke beperking. Hij heeft 7 jaar in Woongroep Toermalijn in Roden gewoond, een ouderinitiatief waar wij van het begin af aan bij de ontwikkeling, realisatie en het bestuur betrokken zijn geweest.

Jaap woont sinds juli 2013 op zichzelf in een woning aan de Sparrenlaan in Assen, waar wij de 24-uurs zorg op basis van PGB's hebben georganiseerd met een team van 4 begeleiders. Dit lukt met het PGB, omdat we veel als ouders zelf doen. Voor de langere termijn is dit een te kwetsbare situatie  en ook voor Jaap is het belangrijk dat hij los van zijn ouders zijn eigen leven kan ontwikkelen.

Het samen met ouders opzetten van een wooninitiatief is ons goed bevallen: de aanpak onderscheid zich van het reguliere woonaanbod van zorgaanbieders in een veel persoonlijker benadering vanuit de individuele vraag van de bewoners. Jaap heeft de voordelen hiervan kunnen plukken.”

Jan en Lize: "Onze zoon Jenne is nu 32 jaar, heeft eveneens ASS en een verstandelijke beperking. Hij heeft 3 jaar in woongroep "Ons Thuis"in Deurne gewoond, een ouderinitiatief ontstaan vanuit vereniging de Sleutel in Eindhoven. Een tweede poging in een Thomashuis mislukte vanwege onvoldoende kennis van autisme en verstandelijke beperking. Jenne woont sindsdien weer bij ons en wil heel graag weer uitvliegen maar heeft daarbij veel ondersteuning nodig. Ook dagbestedingen mislukten telkens, zodat we voor hem individuele begeleiding hebben georganiseerd.

Wij zien in het deelnemen in een ouderinitiatief een kans om hem een zo normaal mogelijk leven te geven, waarin hij vooral mag zijn wie hij is met al zijn eigenaardigheden en voor ons vaak onbegrepen gedrag. Vanaf de zomer van 2015 woont Jenne aan de Sparrenlaan en in november heeft hij zijn eigen appartement kunnen betrekken.

Wij hebben het volgende voor ogen:

 • Een woongroep van 4 bewoners met ASS en indicatie ZZP-VG klasse 7, al dan niet met extra zorgzwaarte.
 • Een kleine, veilige en warme woonsetting waar de bewoners in voldoende mate binnen hun grenzen kunnen leven en genieten en waar aandacht is voor hun persoonlijkheid en ontwikkeling. Een goede basis ook om buiten de deur activiteiten te kunnen ontplooien.
 • Gewoon wonen op een geschikte locatie in een gewone woning.
 • Beschermd en veilig wonen. Ieder een eigen appartement met woonkamer, slaapkamer en badkamer. Gemeenschappelijke voordeur met bewakingssysteem, gemeenschappelijke woon-, eet- en activiteitenruimtes. Slaapwacht in de woning aanwezig.
 • Klein en stabiel team van professionele begeleiders die werken op basis van persoonlijke betrokkenheid en die zich fijngevoelig kunnen afstemmen op de bewoners. De begeleiders zijn goed opgeleid op het gebied van ASS en worden zelf intensief begeleid bij hun werk en hun ontwikkeling.
 • Eigen regie namens de bewoners door participatie van ouders en/of verwanten (naar ieders mogelijkheden en draagkracht) in een Stichting die als opdrachtgever van het project optreedt.
 • Samenwerken met een professionele organisatie voor de methodische en inhoudelijke (zorg)ondersteuning, waardoor de ouders afstand kunnen nemen van de dagelijkse gang van zaken.
 • Investeren in de betrokkenheid en versterking van de persoonlijke netwerken van de bewoners  en het opzetten van een netwerk van betrokkenen in de woonomgeving ter ondersteuning van contacten en activiteiten buitenshuis.

 Wat verder van belang is om te weten:

 • De financiële haalbaarheid van dit kleinschalige project is zowel voor het wonen als voor de begeleiding getoetst en er is een realistisch exploitatiemodel beschikbaar.
 • Er wordt uitgegaan van scheiden wonen en zorg. De huur van het appartement wordt betaald uit het eigen inkomen van de bewoner. De begeleiding wordt betaald uit PGB.
 • In de huidige bezuinigingsmaatregelen voor de Wlz, blijft voor deze doelgroep het PGB behouden. Bij indicatie ZZP-VG klasse 7 voor de bewoners kan de intensieve begeleiding en de slaapwacht gerealiseerd worden.
 • De opzet van de woning is zodanig dat de bewoners huurtoeslag kunnen krijgen en de huur betaalbaar is voor mensen met een Wajong-uitkering.

 Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van dit initiatief voor uw zoon, dochter, zus of broer?

Dan kunt u contact opnemen met:

Leo en Ria Gerrebrands, E: L.Gerrebrands@chello.nl  M: 06-53780297. 

Jan en Lize Buist, E: janbuist@gmail.com M:06-23500041.