Nieuws
Voorzitter gezocht
27-09-2018
Wij zoeken een VOORZITTER die STEVIG staat en VERBINDEND werkt  Een...
VACATURE...
03-09-2018
We zoeken een Woonbegeleider m/v    In verband met uitbreiding zoeken...
VERBOUWING afgerond
15-08-2016
Negen maanden na de aankoop van de woning is de verbouwing en de inrichting van de...
BOUWTEKENINGEN...
31-03-2015
Wij hebben ter informatie de bouwtekeningen op de website geplaatst.Op deze pagina kunt u...

HOME

Stichting Bijzonder en toch Gewoon realiseert een kleinschalige coöperatieve woongroep in Assen op basis van PGB’s voor 4 à 5 mensen met ASS, een verstandelijke beperking en een bijzondere zorgvraag in de leeftijd vanaf ca. 25 jaar en een indicatie op het nivo van ZZP-VG 6 en 7.

De Stichting is op 21-02-2012 opgericht door Leo en Ria Gerrebrands, ouders van een zoon met ASS en een verstandelijke beperking. Zij zijn er tegen aan gelopen dat de reguliere zorgaanbieders onvoldoende kunnen inspelen op de zorgvraag van hun zoon en andere mensen met een vergelijkbare zorgvraag. Zeker nu door bezuinigingen en toenemend papierwerk het leven van veel mensen met een beperking onder zware druk is komen te staan.

In 2015 hebben zij het pand kunnen aankopen aan de Sparrenlaan 22-24 te Assen, waar hun zoon al vanaf 2013 een appartement heeft gehuurd. Dit pand is inmiddels verbouwd en aangepast tot 4 appartementen met gemeenschappelijke ruimtes en de mogelijkheid een vijfde appartement te creëren.
 

Leo en Ria:

“Wij geloven niet in schaalvergroting, zoals de trend is bij veel zorgaanbieders, maar zoeken juist naar een kleinere schaal waar de persoonlijke verbinding tussen bewoners, begeleiders en de verwanten het verschil maakt..” 

 “Een overzichtelijke, veilige plek waar de bewoners zichzelf kunnen en mogen zijn en waar aandacht is voor hun ontwikkeling” 

 “De relatie van de begeleiders met de bewoners en de fijngevoelige afstemming, vinden wij het belangrijkst. Daarom willen we een klein en stabiel team van begeleiders met voldoende bewustzijn en zelfreflectie, die persoonlijk betrokken willen zijn bij de bewoners en de verwanten.” 

 

DSC00742sparrenlaan 22 - 24 Assen

 

 

Wij zoeken nieuwe bewoners voor deze woongroep.  

Uitgangspunt is “eigen regie”, d.w.z. dat de bewoners op basis van PGB deelnemen in de zorg en dat verwanten of vertegenwoordigers namens hen betrokken zijn bij de opzet van het geheel.

Om het project tot een succes te maken is het belangrijk dat de deelnemers qua zorgvraag en persoonlijke leefwensen goed bij elkaar passen en dat ook de betrokken verwanten of vertegenwoordigers met elkaar kunnen samenwerken. 

Wij willen in overleg de deelnemersgroep samenstellen en het wonen en de zorg invullen op een manier dat de ouders dit in vertrouwen kunnen loslaten. 

En de broer, zus of andere wettelijk vertegenwoordiger die het van de ouders overneemt, of al overgenomen heeft, het toezicht en de betrokkenheid goed kunnen inpassen in hun eigen leven.

De intentie is om het wonen en de zorg levensloop bestendig in te richten en dat we dit gezamenlijk blijven afstemmen op de veranderende behoefte van de deelnemers.

Wij hebben een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Vaartzicht in Assen, die professionele ondersteuning biedt bij de organisatie en uitvoering van de zorg.

Zij begeleiden tevens de samenstelling van de bewonersgroep en de invulling van het wonen en de zorg in samenwerking met de verwanten. 

Het is onze bedoeling om belangstellenden bij elkaar te brengen en verdere toelichting te geven op het project. Vervolgens willen we met belangstellenden de leefwensen en zorgvragen gezamenlijk in kaart brengen. U kunt zich hiervoor aanmelden op info@stbg.nl . Data worden in overleg gepland.

 

Deze website is bedoeld voor iedereen die in ons geïnteresseerd is, of ons project wil ondersteunen.


Heeft u belangstelling, of heeft u vragen dan kunt u contact met ons opnemen.

 

Ons project is mede mogelijk gemaakt door donaties van: 

 • Fundatie van den Santheuvel Sobbe Stichting 
 • Cornelia Stichting
 • Stichting Familie Ommering
 • Dr. C.J. Vaillantfonds
 • Stichting Algemeen Welzijnsfonds
 • VSB Fonds
 • Fonds Verstandelijk Gehandicapten
 • St. Nicolaas Gasthuis
 • Stichting Caritas Drachten
 • Stichting van den heer Hoogendijk van Donselaar
 • Stichting Jan Hendrik Willem Pasman
 • Stichting M.C. van Beek